> ملانزی گینه جدید
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

ملانزی گینه جدید

در این کتاب((گروس)) از شهرهای کردستان معرفی می‌شود .مولف نخست به نسب و نژاد کردان و پیشینه تاریخی آنان اشاره می‌کند ;آن گاه شهرشناسی و روستاشناسی منطقه, و معرفی ده گروه از مشاهیر آن دیار را ـ از قرن ششم تاکنون ـ به دست می‌دهد ; سپس مباحث کتاب ذیل چهار بخش عرضه می‌شود .بخش اول نگاهی است به تاریخ و پیشینه و نژاد کردان و جغرافیای کردستان .بخش دوم با عنوان((شهرشناسی …

این کتاب معرفی بخشی از کردستان به نام گروس ـ به مرکزیت بیجار ـ است که نگارنده در آن به تیین ابعاد گوناگون تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی آن پرداخته، هم چنین 'تاریخ گروس و مشاهیر آن' را بیان کرده است. ضمن آن که نسب و اقوام کردان را همراه با پیشینه‌ی تاریخی آنان شناسانده و علاوه بر شهرشناسی و روستا شناسی منطقه به معرفی ده گروه از مشاهیر آن دیار …