آفتاب

استرالیا

استرالیا

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

در این کتاب از مجموعه کتاب‌های سبز, کشور استرالیا ذیل این اطلاعات معرفی می‌شود :جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی, جغرافیای انسانی, جغرافیای سیاسی, ادیان و مذاهب, اوضاع اجتماعی و فرهنگی و آموزشی, رسانه‌های گروهی, اوضاع اقتصادی, حکومت, سازمان‌های اداری و سیاسی و روابط خارجی .بخشی از مطالب کتاب به روابط جمهوری اسلامی ایران با استرالیا اختصاص دارد .این مطالب با...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله