> بولیوی
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

بولیوی

این کتاب خاطرات روزانه 'ارنستو چه‌گوارا 'مبارز مشهور آمریکای مرکزی است که در آن شرح جزئ‌جزئ همه عملیات رزمی, شناسایی, تمرینی و تدارکاتی او و نیروهایش در بولیوی, بازگو می‌شود .کتاب با خلاصه زندگی چه‌گوارا, پیش‌گفتار به قلم 'فیدل کاسترو', نامه چه‌گوارا به فیدل کاسترو به هنگام عزیمت از کوبا به کنگو (زئیر) و بولیوی و روزشمار فشرده خاطرات چه‌گوارا آغاز …

این کتاب خاطرات روزانه 'ارنستو چه‌گوارا 'مبارز مشهور آمریکای مرکزی است که در آن, شرح جزئ به جزئ همه عملیات رزمی, شناسایی, تمرینی و تدارکاتی او و نیروهایش در بولیوی بازگو می‌شود .مطالب کتاب با خلاصه زندگی چه‌گوارا, پیش گفتاری به قلم 'فیدل کاسترو 'نامه چه‌گوارا به فیدل کاسترو به هنگام عزیمت از کوبا به کنگو (زئیر) و بولیوی و روزشمار فشرده خاطرات چه‌گوارا …