> شیلی
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

شیلی

در 4شپتامبر 1970, سالوادور آلنده, پزشک و سوسیالیست معروف, به ریاست جمهوری شیلی انتخاب شد, اما در کودتای سپتامبر 1973به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسید . در این کتاب, گابریل گارسیامارکز, نخست به اجمال از تحولاتی سخن می‌گوید که طی زمامداری آلنده در شیلی به وقوع پیوست ;سپس اتفاقات قبل از دوره آلنده و زمان ریاست جمهوری او را بررسی و تحلیل می‌کند .وی همچنین از ارزش‌های …