> آرژانتین
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

آرژانتین

'میشل بن سایق', مبارز حرفه‌ای و دورگه فرانسوی ـ مراکشی است که به شیوه 'جنگ‌های پارتیزانی چه‌گوارایی 'در دهه هفتاد میلادی با رژیم نظامی آرژانتین مبارزه می‌کرد .وی در عین حال متفکری برجسته است و به تاثیر از 'اسپینوزا', 'دلوز 'و 'لاکان 'تلاش می‌کند مبارزه را به یک مفهوم پر تکاپو از زندگی روزمره تبدیل نماید و در مقابل, احساس عجز, ناتوانی و سلطه نظام‌های اجتماعی, …