> نفرات برتر جام جهانی 2018
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

نفرات برتر جام جهانی 2018

نفرات برتر مسابقه پیش بینی جام جهانی 2018

نمایش ۱ تا ۵۰ از ۹۲ مورد
رتبه کاربر امتیاز تعداد پیش بینی
۱ baranmina2010 ۷,۳۳۰ امتیاز ۶۴ بازی
۲ 0906***0938 ۷,۳۱۰ امتیاز ۶۴ بازی
۳ vidaat38 ۷,۳۰۰ امتیاز ۶۴ بازی
۴ madi555 ۷,۲۵۰ امتیاز ۵۵ بازی
۵ 8535***0913 ۷,۲۳۰ امتیاز ۶۴ بازی
۶ 4421***0936 ۷,۱۷۰ امتیاز ۶۴ بازی
۷ 3401***0912 ۷,۱۰۰ امتیاز ۶۴ بازی
۸ gitamazid ۷,۰۹۰ امتیاز ۶۴ بازی
۹ 3554***0913 ۷,۰۸۰ امتیاز ۶۲ بازی
۱۰ 2167***0913 ۷,۰۶۰ امتیاز ۶۳ بازی
۱۰ hasanzamany ۷,۰۶۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۱ khoda4478 ۷,۰۵۰ امتیاز ۶۲ بازی
۱۲ 7629***0938 ۷,۰۴۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۳ 9098***0912 ۷,۰۱۰ امتیاز ۶۱ بازی
۱۴ 8720***0913 ۶,۹۴۰ امتیاز ۶۲ بازی
۱۵ kooshasepasi ۶,۸۳۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۶ 7607***0912 ۶,۸۰۰ امتیاز ۶۳ بازی
۱۷ zo0hreh ۶,۷۸۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۸ 1247***0912 ۶,۷۶۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۹ mobarakiali ۶,۷۲۰ امتیاز ۶۴ بازی
۲۰ 0315***0913 ۶,۷۰۰ امتیاز ۶۱ بازی
۲۰ re0022 ۶,۷۰۰ امتیاز ۶۰ بازی
۲۱ 2977***0938 ۶,۶۶۰ امتیاز ۶۰ بازی
۲۲ 3002***0912 ۶,۶۴۰ امتیاز ۶۳ بازی
۲۲ 6670***0913 ۶,۶۴۰ امتیاز ۶۰ بازی
۲۲ gho0045 ۶,۶۴۰ امتیاز ۵۸ بازی
۲۳ 5447***0914 ۶,۶۲۰ امتیاز ۶۳ بازی
۲۳ Mohammadp30 ۶,۶۲۰ امتیاز ۶۴ بازی
۲۴ m0ohsen ۶,۶۱۰ امتیاز ۵۸ بازی
۲۴ sekineh33 ۶,۶۱۰ امتیاز ۶۱ بازی
۲۵ ehsanfakour ۶,۵۵۰ امتیاز ۵۶ بازی
۲۶ 4012***0903 ۶,۵۳۰ امتیاز ۶۱ بازی
۲۷ saeedk63 ۶,۳۶۰ امتیاز ۶۲ بازی
۲۸ mojtaba13628 ۶,۳۰۰ امتیاز ۵۹ بازی
۲۹ fatemeh5710 ۶,۲۹۰ امتیاز ۵۶ بازی
۳۰ 6357***0915 ۶,۲۳۰ امتیاز ۶۰ بازی
۳۱ 1998***0914 ۶,۱۹۰ امتیاز ۶۰ بازی
۳۲ awwwbwww ۶,۱۵۰ امتیاز ۵۶ بازی
۳۳ 9060***0914 ۶,۰۹۰ امتیاز ۶۴ بازی
۳۴ 9448***0914 ۶,۰۵۰ امتیاز ۶۳ بازی
۳۵ 6620***0912 ۶,۰۳۰ امتیاز ۵۹ بازی
۳۶ majdddd ۵,۸۸۰ امتیاز ۵۹ بازی
۳۷ 3389***0919 ۵,۸۳۰ امتیاز ۵۲ بازی
۳۸ hapo00 ۵,۸۰۰ امتیاز ۵۵ بازی
۳۹ 5473***0913 ۵,۷۰۰ امتیاز ۴۹ بازی
۴۰ haji281 ۵,۶۰۰ امتیاز ۵۸ بازی
۴۱ 4294***0937 ۵,۴۹۰ امتیاز ۶۳ بازی
۴۲ khersi68 ۵,۴۷۰ امتیاز ۵۵ بازی
۴۳ 5372***0935 ۵,۴۲۰ امتیاز ۵۵ بازی
۴۴ parsley ۵,۲۷۰ امتیاز ۶۲ بازی
نمایش ۱ تا ۵۰ از ۹۲ مورد
جوایز پیش بینی فوتبال