فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

نفرات برتر جام جهانی ۲۰۱۴

نفرات برتر مسابقه پیش بینی جام جهانی ۲۰۱۴

نمایش ۱ تا ۵۰ از ۷,۴۶۳ مورد
رتبه کاربر امتیاز تعداد پیش بینی
۱ kooshasepasi ۱۰,۴۱۰ امتیاز ۶۴ بازی
۲ Big_Archy ۱۰,۰۲۵ امتیاز ۶۴ بازی
۳ omidooo ۹,۹۳۵ امتیاز ۶۴ بازی
۴ tahaalizade ۹,۹۲۵ امتیاز ۶۳ بازی
۵ ngh000 ۹,۹۱۰ امتیاز ۶۴ بازی
۶ reza6966 ۹,۸۹۵ امتیاز ۶۴ بازی
۷ sonaaa ۹,۸۸۵ امتیاز ۶۴ بازی
۸ hamidrezaghorbani ۹,۸۸۰ امتیاز ۶۴ بازی
۹ Amin92Barca ۹,۸۲۵ امتیاز ۶۴ بازی
۱۰ salehi_m ۹,۸۱۵ امتیاز ۶۴ بازی
۱۱ arash12975 ۹,۷۸۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۱ asghardaneshi ۹,۷۸۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۲ gitamazid ۹,۷۴۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۳ mahdi19830 ۹,۷۳۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۴ hamidrezaei73 ۹,۷۰۰ امتیاز ۶۴ بازی
۱۵ afraafraafra ۹,۶۸۵ امتیاز ۶۴ بازی
۱۵ saeedk63 ۹,۶۸۵ امتیاز ۶۲ بازی
۱۶ ehsanbobo03 ۹,۶۷۵ امتیاز ۶۴ بازی
۱۷ ABASFARZAD ۹,۶۶۵ امتیاز ۶۴ بازی
۱۸ negar2014 ۹,۶۵۵ امتیاز ۶۳ بازی
۱۹ mosabegheha ۹,۶۴۰ امتیاز ۶۴ بازی
۲۰ sam666666 ۹,۶۲۰ امتیاز ۶۴ بازی
۲۱ benyamin10 ۹,۵۹۵ امتیاز ۶۳ بازی
۲۲ morilio ۹,۵۸۵ امتیاز ۶۴ بازی
۲۳ sadeghi1986 ۹,۵۴۵ امتیاز ۶۳ بازی
۲۴ behkami ۹,۵۲۵ امتیاز ۶۴ بازی
۲۴ khoda4478 ۹,۵۲۵ امتیاز ۶۴ بازی
۲۵ aliblackjack ۹,۵۲۰ امتیاز ۶۴ بازی
۲۶ aslaneslami ۹,۴۹۵ امتیاز ۶۳ بازی
۲۷ heart_ice ۹,۴۸۵ امتیاز ۶۴ بازی
۲۷ King2014 ۹,۴۸۵ امتیاز ۶۴ بازی
۲۸ mehdipixy ۹,۴۶۵ امتیاز ۶۳ بازی
۲۹ omid_love71 ۹,۴۵۵ امتیاز ۶۴ بازی
۳۰ amirrezaei99 ۹,۴۵۰ امتیاز ۶۴ بازی
۳۱ amirrezaei9 ۹,۴۰۵ امتیاز ۶۴ بازی
۳۱ paryjj ۹,۴۰۵ امتیاز ۶۴ بازی
۳۲ farhad ۹,۳۹۰ امتیاز ۶۴ بازی
۳۳ omidzohrabi2000 ۹,۳۸۵ امتیاز ۶۴ بازی
۳۴ MeysaM1919 ۹,۳۴۵ امتیاز ۶۲ بازی
۳۴ sadegh41169 ۹,۳۴۵ امتیاز ۶۴ بازی
۳۵ noorimp ۹,۳۳۰ امتیاز ۶۰ بازی
۳۶ brother2014 ۹,۲۸۵ امتیاز ۶۴ بازی
۳۷ radis443 ۹,۲۷۰ امتیاز ۶۴ بازی
۳۸ khabat495969 ۹,۲۵۵ امتیاز ۶۴ بازی
۳۸ permanent ۹,۲۵۵ امتیاز ۶۳ بازی
۳۹ nalbandi ۹,۲۵۰ امتیاز ۶۴ بازی
۴۰ farlovebar ۹,۲۴۵ امتیاز ۶۴ بازی
۴۰ myjuve ۹,۲۴۵ امتیاز ۶۴ بازی
۴۱ Saeed_Gunner ۹,۲۳۰ امتیاز ۶۲ بازی
۴۲ saman_arbaba ۹,۲۱۵ امتیاز ۶۴ بازی
نمایش ۱ تا ۵۰ از ۷,۴۶۳ مورد
جوایز پیش بینی فوتبال