فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

لهستان لهستان

تیم لهستان در جام جهانی 2018

تیم لهستان در جام جهانی 2018

بازی های تیم لهستان در جام جهانی 2018

نتیجه بازی زمان مکان
لهستان لهستان ۱ - ۲ سنگال سنگال سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۹ اسپارتاک
لهستان لهستان ۰ - ۳ کلمبیا کلمبیا یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۲۲ کازان آرنا
ژاپن ژاپن ۰ - ۱ لهستان لهستان پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۸ ولگوگراد

لیست بازیکنان تیم لهستان در جام جهانی 2018

لیست اعضای کادر فنی تیم لهستان در جام جهانی 2018

سرمربی آدام ناواوکا

جوایز پیش بینی فوتبال