> تیم عربستان سعودی
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

عربستان سعودی عربستان سعودی

تیم عربستان سعودی در جام جهانی 2018

تیم عربستان سعودی در جام جهانی 2018

بازی های تیم عربستان سعودی در جام جهانی 2018

نتیجه بازی زمان مکان
روسیه روسیه ۵ - ۰ عربستان سعودی عربستان سعودی پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۹ لوژنیکی
اروگوئه اروگوئه ۱ - ۰ عربستان سعودی عربستان سعودی چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۹ روستوف آرنا
عربستان سعودی عربستان سعودی ۲ - ۱ مصر مصر دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۸ ولگوگراد

لیست بازیکنان تیم عربستان سعودی در جام جهانی 2018

لیست اعضای کادر فنی تیم عربستان سعودی در جام جهانی 2018

سرمربی خوان آنتونیو پیزی

جوایز پیش بینی فوتبال