فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

دانمارک دانمارک

تیم دانمارک در جام جهانی 2018

تیم دانمارک در جام جهانی 2018

بازی های تیم دانمارک در جام جهانی 2018

نتیجه بازی زمان مکان
پرو پرو ۰ - ۱ دانمارک دانمارک شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۲۰ سارانسک
دانمارک دانمارک ۱ - ۱ استرالیا استرالیا پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۶ سامارا آرنا(کاسموس آرنا)
دانمارک دانمارک ۰ - ۰ فرانسه فرانسه سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۸ لوژنیکی
کروواسی کروواسی ۱ - ۱ دانمارک دانمارک یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۲۲ نیژنی نووگورود

لیست بازیکنان تیم دانمارک در جام جهانی 2018

لیست اعضای کادر فنی تیم دانمارک در جام جهانی 2018

سرمربی آگه هارید

سایر رقابت هایی که تیم دانمارک در آن حضور داشته است

جوایز پیش بینی فوتبال