فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات دعوت از دوستان 7629***0938

امتیاز 7629***0938 در جام جهانی 2018

مجموع تعداد پیش بینی بازی ها : ۶۴ بازی

مجموع امتیاز پیش بینی بازی ها : ۷,۰۴۰ امتیاز

مجموع تعداد دعوت از دوستان : ۰ دعوت

مجموع امتیاز دعوت از دوستان : ۰ امتیاز

رتبه : ۱۲

مجموع امتیاز : ۷,۰۴۰ امتیاز

تا کنون هیچ دعوتی برای این مسابقات نداشته است !

جوایز پیش بینی فوتبال