فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 7629***0938

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۴ بازی ۷,۰۴۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۰۴۰ امتیاز ۱۲
جوایز پیش بینی فوتبال