> امتیازات 9098***0912
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 9098***0912

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۱ بازی ۷,۰۱۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۰۱۰ امتیاز ۱۳
جوایز پیش بینی فوتبال