> امتیازات 3401***0912
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 3401***0912

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۴ بازی ۷,۱۰۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۱۰۰ امتیاز ۷
جوایز پیش بینی فوتبال