> امتیازات 0906***0938
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 0906***0938

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۴ بازی ۷,۳۱۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۳۱۰ امتیاز ۲
جوایز پیش بینی فوتبال