> امتیازات 4421***0936
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 4421***0936

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۴ بازی ۷,۱۷۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۱۷۰ امتیاز ۶
جوایز پیش بینی فوتبال