> امتیازات 8720***0913
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 8720***0913

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۲ بازی ۶,۹۴۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۶,۹۴۰ امتیاز ۱۴
جوایز پیش بینی فوتبال