> امتیازات 3554***0913
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 3554***0913

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۲ بازی ۷,۰۸۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۰۸۰ امتیاز ۹
جوایز پیش بینی فوتبال