> امتیازات 8535***0913
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 8535***0913

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۴ بازی ۷,۲۳۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۲۳۰ امتیاز ۵
جوایز پیش بینی فوتبال