> امتیازات 2167***0913
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات 2167***0913

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۳ بازی ۷,۰۶۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۰۶۰ امتیاز ۱۰
جوایز پیش بینی فوتبال