> امتیازات madi555
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات madi555

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۵۵ بازی ۷,۲۵۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۲۵۰ امتیاز ۴
جوایز پیش بینی فوتبال