فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات hamidrezaghorbani

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
لیگ برتر ایران ۹۳-۹۴ ۲۴ بازی ۲,۶۰۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۲,۶۰۰ امتیاز ۴۹۳
جام جهانی ۲۰۱۴ ۶۴ بازی ۹,۸۷۰ امتیاز ۲ دعوت ۱۰ امتیاز ۹,۸۸۰ امتیاز ۸
جوایز پیش بینی فوتبال