فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات salehi_m

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
لیگ برتر ایران ۹۳-۹۴ ۲۴ بازی ۲,۴۵۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۲,۴۵۰ امتیاز ۵۰۱
جام جهانی ۲۰۱۴ ۶۴ بازی ۹,۸۱۰ امتیاز ۱ دعوت ۵ امتیاز ۹,۸۱۵ امتیاز ۱۰
جوایز پیش بینی فوتبال