فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات sonaaa

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
لیگ برتر ایران ۹۳-۹۴ ۱۳۶ بازی ۱۲,۹۱۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۱۲,۹۱۰ امتیاز ۱۴۷
جام جهانی ۲۰۱۴ ۶۴ بازی ۹,۸۷۰ امتیاز ۲۹ دعوت ۱۵ امتیاز ۹,۸۸۵ امتیاز ۷
جوایز پیش بینی فوتبال