فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات ngh000

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
لیگ برتر ایران ۹۳-۹۴ ۲۳۷ بازی ۲۲,۵۷۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۲۲,۵۷۰ امتیاز ۷
جام جهانی ۲۰۱۴ ۶۴ بازی ۹,۸۸۰ امتیاز ۸ دعوت ۳۰ امتیاز ۹,۹۱۰ امتیاز ۵
جوایز پیش بینی فوتبال