> امتیازات baranmina2010
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امتیازات baranmina2010

مسابقات تعداد پیش بینی ها امتیاز پیش بینی ها تعداد دعوت از دوستان امتیاز دعوت از دوستان مجموع امتیاز رتبه
جام جهانی 2018 ۶۴ بازی ۷,۳۳۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۷,۳۳۰ امتیاز ۱
لیگ برتر ایران ۹۳-۹۴ ۲۱۳ بازی ۱۹,۱۹۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۱۹,۱۹۰ امتیاز ۵۲
جام جهانی ۲۰۱۴ ۶۳ بازی ۸,۷۰۰ امتیاز ۱۱۳ دعوت ۴۰ امتیاز ۸,۷۴۰ امتیاز ۱۰۱
جام جهانی ۲۰۱۰ ۶۲ بازی ۶,۰۵۰ امتیاز ۰ دعوت ۰ امتیاز ۶,۰۵۰ امتیاز ۷
جوایز پیش بینی فوتبال