> رافائل مارکز - Rafael Marquez
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

رافائل مارکز

لیست تیم ها و بازی های رافائل مارکز

جام جهانی 2018 - تیم مکزیک

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

سایر رقابت هایی که رافائل مارکز در آن حضور داشته است

جوایز پیش بینی فوتبال