> دنیس زکریا - ZAKARIA Denis
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

دنیس زکریا

لیست تیم ها و بازی های دنیس زکریا

جام جهانی 2018 - تیم سوئیس

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال