> گلسون فرناندز - FERNANDES Gelson
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

گلسون فرناندز

لیست تیم ها و بازی های گلسون فرناندز

جام جهانی 2018 - تیم سوئیس

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال