> ایوون اموگو - MVOGO Yvon
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

ایوون اموگو

لیست تیم ها و بازی های ایوون اموگو

جام جهانی 2018 - تیم سوئیس

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال