> فرانسوا موبانجه - MOUBANDJE Francois
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

فرانسوا موبانجه

لیست تیم ها و بازی های فرانسوا موبانجه

جام جهانی 2018 - تیم سوئیس

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال