> کریستوفر نوردفلدت - NORDFELDT Kristoffer
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

کریستوفر نوردفلدت

لیست تیم ها و بازی های کریستوفر نوردفلدت

جام جهانی 2018 - تیم سوئد

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال