> ایزاک کیسه تلین - THELIN Isaac Kiese
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

ایزاک کیسه تلین

لیست تیم ها و بازی های ایزاک کیسه تلین

جام جهانی 2018 - تیم سوئد

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال