> امیل کرافت - KRAFTH Emil
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

امیل کرافت

لیست تیم ها و بازی های امیل کرافت

جام جهانی 2018 - تیم سوئد

نتیجه بازی زمان مکان
سوئد سوئد ۰ - ۲ انگلیس انگلیس شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۸ سامارا آرنا(کاسموس آرنا)
جوایز پیش بینی فوتبال