> اسکار هیلجمارک - HILJEMARK Oscar
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

اسکار هیلجمارک

لیست تیم ها و بازی های اسکار هیلجمارک

جام جهانی 2018 - تیم سوئد

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال