> کارل یوهان یونسون - JOHNSSON Karl-Johan
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

کارل یوهان یونسون

لیست تیم ها و بازی های کارل یوهان یونسون

جام جهانی 2018 - تیم سوئد

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال