> مارتین اولسون - OLSSON Martin
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

مارتین اولسون

لیست تیم ها و بازی های مارتین اولسون

جام جهانی 2018 - تیم سوئد

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال