> فلیپه بالوی - BALOY Felipe
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

فلیپه بالوی

لیست تیم ها و بازی های فلیپه بالوی

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال