> ریکاردو آویلا - RICARDO Avila
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

ریکاردو آویلا

لیست تیم ها و بازی های ریکاردو آویلا

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

نتیجه بازی زمان مکان
پاناما پاناما ۱ - ۲ تونس تونس پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۲۲ سارانسک
جوایز پیش بینی فوتبال