> لوئیس تجادا - TEJADA Luis
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

لوئیس تجادا

لیست تیم ها و بازی های لوئیس تجادا

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال