> لوئیس اووایه - OVALLE Luis
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

لوئیس اووایه

لیست تیم ها و بازی های لوئیس اووایه

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

نتیجه بازی زمان مکان
پاناما پاناما ۱ - ۲ تونس تونس پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۲۲ سارانسک
جوایز پیش بینی فوتبال