> ابدیل آرویو - ARROYO Abdiel
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

ابدیل آرویو

لیست تیم ها و بازی های ابدیل آرویو

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال