> آدولفو ماچادو - MACHADO Adolfo
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

آدولفو ماچادو

لیست تیم ها و بازی های آدولفو ماچادو

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

نتیجه بازی زمان مکان
پاناما پاناما ۱ - ۲ تونس تونس پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۲۲ سارانسک
جوایز پیش بینی فوتبال