> خوزه کالدرون - CALDERON Jose
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

خوزه کالدرون

لیست تیم ها و بازی های خوزه کالدرون

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال