> آرماندو کوپر - COOPER Armando
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

آرماندو کوپر

لیست تیم ها و بازی های آرماندو کوپر

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

نتیجه بازی زمان مکان
بلژیک بلژیک ۳ - ۰ پاناما پاناما دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۹ فیشت
انگلیس انگلیس ۶ - ۱ پاناما پاناما یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۶ نیژنی نووگورود
جوایز پیش بینی فوتبال