> اسماعیل دیاز دی لئون - DIAZ Ismael
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

اسماعیل دیاز دی لئون

لیست تیم ها و بازی های اسماعیل دیاز دی لئون

جام جهانی 2018 - تیم پاناما

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال