> ادسون آلوارز - ALVAREZ Edson
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

ادسون آلوارز

لیست تیم ها و بازی های ادسون آلوارز

جام جهانی 2018 - تیم مکزیک

نتیجه بازی زمان مکان
مکزیک مکزیک ۰ - ۳ سوئد سوئد چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۸ یکاترینبورگ
جوایز پیش بینی فوتبال