> هکتور میگل هررا لوپز - HERRERA Hector
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

هکتور میگل هررا لوپز

لیست تیم ها و بازی های هکتور میگل هررا لوپز

جام جهانی 2018 - تیم مکزیک

نتیجه بازی زمان مکان
آلمان آلمان ۰ - ۱ مکزیک مکزیک یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۹ لوژنیکی
مکزیک مکزیک ۰ - ۳ سوئد سوئد چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۳۰ : ۱۸ یکاترینبورگ
جوایز پیش بینی فوتبال