> آلفردو تالاورا - TALAVERA Alfredo
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

آلفردو تالاورا

لیست تیم ها و بازی های آلفردو تالاورا

جام جهانی 2018 - تیم مکزیک

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال