> رائول خیمنز - JIMENEZ Raul
فوتبال
آفتاب در جام جهانی
جایزه دهندگان

رائول خیمنز

لیست تیم ها و بازی های رائول خیمنز

جام جهانی 2018 - تیم مکزیک

این بازیکن در جام جهانی 2018 حضور داشته اما در هیچکدام از بازی ها به زمین نرفته است.

جوایز پیش بینی فوتبال